PROSTER RECYCLING S.A.

Przetwarzanie i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych

O FIRMIE

Grupa PROSTER RECYCLING S.A. specjalizuje się w przetwarzaniu i zabezpieczaniu odpadów niebezpiecznych.

Do naszych klientów należą wytwórcy przemysłowych odpadów niebezpiecznych z branży chemicznej i zakłady komunalne zbierające selektywnie odpady niebezpieczne.

Realizujemy usługi na rzecz miast i gmin związane z zabezpieczaniem, usuwaniem i przetwarzaniem porzuconych odpadów niebezpiecznych.

W ramach zamówień publicznych podmioty z Grupy PROSTER RECYCLING S.A. realizowały usługi usuwania i przetwarzania porzuconych odpadów niebezpiecznych między innymi na rzecz: Miasta i Gminy Wisła, Miasta i Gminy Skoczów oraz Gminy Bielany.