PROSTER RECYCLING S.A.

Przetwarzanie i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych

DORADZTWO W USUWANIU I ZABEZPIECZANIU ODPADÓW


Doradzamy w przedmiocie właściwego określenia zakresu i sposobu przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez organ wydający decyzję na podstawie Art. 26 a Ustawy o odpadach.

Doradzamy w zakresie doboru sposobu zabezpieczenia porzuconych odpadów niebezpiecznych i opracowania planu zabezpieczania porzuconych odpadów niebezpiecznych.

Doradzamy w doborze odpowiedniego sposób przetworzenia lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych oraz w zakresie wyboru odpowiedniej instalacji, która posiada wymagane prawem pozwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie danego rodzaju odpadów niebezpiecznych.

Prowadzimy nadzór projektów usuwania, transportu i przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych usuwanych z miejsc niewłaściwego lub niezgodnego z prawem składowania.